Tevékenységeink

A COCA-COLA HBC #énjövőm

2018-ban, elnyertük 3, a NEET fiataloknak szóló karrier tréningprogram megvalósítását.

2017-ben a Coca-Cola HBC Magyarország #énjövőm néven ingyenes tréningprogramot indított, ahol többek között önismeretre, állásinterjú helyzetek és a visszajelzések kezelésére tanítják a fiatalokat.

Résztvevők:

  • 18-30 év közötti pályakezdő fiatalok,
  • nem vesz részt oktatásban vagy felnőttképzésben és nem is dolgozik.

A 2018-ra meghirdetett program célja, hogy segítséget adjon a tanulmányaikat befejező és azt épp nem folytató, munkát kereső vagy váltáson gondolkodó fiataloknak.

A képzés nagyon gyakorlatias: a munkaerőpiaci érvényesülést elősegítő készségeket fejleszt – például: önismeret, önfejlesztés, kommunikáció az álláskeresés során.

Lehetőségük nyílik hozzá hasonló fiatalokkal megismerkedni, a képzést vezető tréner pedig támogatást nyújt a készségei kibontakoztatásához. Emellett egy mentor is bekapcsolódik a tréningbe, aki a Coca-Cola HBC Magyarország munkavállalója és szintén gyakorlati információkat tud majd nyújtani.

A tréningek többsége vidéken zajlik: Vas és Zala megyében, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Hajdúdorogon, Hosszúpályiban, Gödöllőn, Egerben és környékén, illetve Ópályiban. Emellett lesznek képzések Budapesten és további Pest megyei helyszíneken is. Vagyis a program a képzést biztosító civil szervezetek segítségével igyekszik házhoz menni, sok esetben azokra a vidéki településekre, ahol az átlagosnál nagyobb a munkanélküliség a fiatalok körében.

Együttműködünk az Életért a Rák ellen Egyesülettel, az EFOP-1.2.1-15-2016-00619 pályázati program megvalósításában.

A fiatalok családi életre való felkészítése című projektben, 2016 szeptemberétől, 2020-tavaszáig, workshopokat tartunk 16-25 éves fiataloknak.
Célja: A téma céljának megfelelő edukatív tartalmak belsővé tétele. Az esetleges viselkedés változás elérése, párválasztási és szexuális magatartás korrekciója. A résztvevők személyes készségeinek cél szerinti használatának megtanítása, gyakorlása.
Eszközök: Interaktív, cooperatív csoportmunka, drámapedagógia, indoor tréning módszertan, szabad interakciós beszélgetés, szociális, tapasztalati tanulás, művészetterápiás eszközök, interaktív társas és szerepjáték.

Partnereink: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Szolgáltató Központ, a Szikra Alapítvány, Társadalmi Egyesülések B.-A.-Z Megyei Szövetsége, az Eszterházy Károly Egyetem, az ISZT Alapítvány, FETA Egyesület, és a Coachok Szakmai Szövetsége.

Közösségi szolgálati együttműködések születtek az alábbi oktatási Intézményekkel:

  • Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
  • Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnázium
  • Avasi Gimnázium
  • Diósgyőri Gimnázium
  • Zrínyi Ilona Gimnázium
  • Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium

2017 nyarán, június 29. – július 2. között, a SZIA (Szakma az Ifjúságért) Akadémia keretein belül 2 workshop megtartása volt a feladatunk:

  1. Probléma fókuszú workshop: Továbbfejlesztett, témára orientált gyakorlaton, a „Lépj egyet előre!” feladaton keresztül ismerkedhettek meg a résztvevők a NEET jelenséggel. A karakterrajzok kiosztását követően, a résztvevők számára utasítások hangzanak el. Megfelelő végrehajtás esetén, megtapasztalhatják a résztvevők, hogy milyen személyes háttérrel, végzettséggel, motivációval, hová juthat el az egyén a társadalomban, egyéni karrierjében.  A tapasztalatok megbeszélését követően, feltárásra kerültek a lehetséges okok, melyek a NEET- jelenséghez vezet.
  2. Megoldás fókuszú workshop: World Café módszertan alkamazásával, a NEET fiatalok integrációs lehetőségek feltárása történt meg. A módszer lehetővé teszi, hogy új utakat találjunk, illetve a régi, de bevált módszereket rendszerbe foglaljuk. Az emberek birtokában vannak mindannak a bölcsességnek és kreativitásnak, amellyel a legnagyobb nehézségeket is le tudják küzdeni!

A saját élményű munka során, úgy érzik a résztvevők, hogy tevékeny részei a történéseknek, a végeredményben az ő gondolataik, tudásuk is belekerülnek!

 

2016-2017
A Fiatalok Fiatalokért Egyesülettel közösen, a Kelet-Magyarországi Régióban valósítottunk meg pályaorientációs foglalkozásokat 5 alkalommal.
Témája: Pályaorientáció, Álláskeresési technikák, foglalkoztatási formák megismertetése, karrier lehetőségek feltérképezése, reális célkitűzések, kulcskompetenciák, képességek feltárása, önéletrajz, motivációs levél tartalmi, formai követelményei, fénykép készítés, álláskeresési módszerek, kapcsolati háló feltárása, (a munkaügyi központ által fenntartott) FIT(Foglalkoztatási Információs Tanácsadó és Pont) ,FIP lehetőségei, NPP (Nemzeti Pályaorientációs Portál), kérdőívek, közoktatási intézmények, Pályaelhagyás,-váltás, újra orientáció, vállalkozóvá válási lehetőségek, formái, Állásinterjú helyzetek, kérdések, viselkedés, öltözködés, munkáltatói elvárások, munkavállalói kötelezettségek, Álláskeresési akcióterv.

Részt vettünk a TESZEDD! országos akciójában és külön pataktisztítást szerveztünk Felsőtárkányban.

Mi működtetjük az ország legátfogóbb vegetáriánus portálját a www.vegetarianusreceptek.hu-t; és idén elindítottunk egy hagyományőrző www.nagyanyainkreceptjei.hu weboldalt is.

Pályázati projekteket dolgoztunk ki: 2011-ben az Eszterházy Károly Főiskolával közösen a KEOP 6.1.0 Fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok c. kiírásra – melyet felfüggesztettek a projekt beadása előtt;

Önállóan, 2012-ben a TÁMOP 6.1.2 – Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok, lokális színtér c. kiírásra, melyet szintén felfüggesztettek a beadási határidő előtt, a keret kimerülése miatt.

Pályázatot nyújtottunk be 2013 márciusában az I. Vidéki Vegetáriánus főzőverseny és jógafesztivál megvalósítására, 1.274.500 Ft-os költségvetéssel az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósághoz, pályázatunk a formai kritériumoknak megfelelt, jelenleg bírálat alatt áll.

Pályáztunk 2013. áprilisban a Norvég Civil Alap, környezet és fenntartható fejlődés kollégiumának mini projektjére, melyben 3.209.153 Ft-os támogatást igényeltünk a felsőtrákányi tájház, “Harangozóház” bemutató gyógynövénykert, I ütemének kialakítására.
Ebben együttműködő partnereink: Felsőtárkány Község Önkormányzata,  az EKF Botanikus Kertje, A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a Norvég Mezőgazdasági és Vidékfejlesztéséi Egyetem Kollégiuma.