Céljaink

 • Az egyesület célja, tevékenysége

    Célok:

  –        Humánerőforrás fejlesztés.

  –        Ifjúsági fejlesztő és szakmai programok kidolgozása, szervezése és lebonyolítása.

  –        Szakemberek módszertani ismereteinek bővítése.

  –        Rendezvényszervezés, marketing kommunikáció.

  –        Vállalkozás és szervezetfejlesztés.

  –        Egyéni és csoportos tanácsadás.

  Ezen célokra építve az Egyesület 6 szakágat valósít meg tevékenységi köreként, melyek az alábbiak:


  1.
        Nevelés, készségfejlesztés, ismeretterjesztés

  –          Fejlesztő szakemberek részére módszertani rendezvények szervezése, lebonyolítása.

  –          Készségfejlesztés, önismeret, önmegvalósítás fejlesztő programok, tréningek          szervezése, megvalósítása.

  –          Kommunikáció és viselkedéskultúra fejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása.

  –          Egészségmegőrzés, egészséges életmódot elősegítő ismeretek terjesztése, népszerűsítése.

  –          Természetvédelem, környezetvédelem, környezetkultúrára nevelés

   
  2.     
  Egyéni és csoportos tanácsadás, programszervezés.

  –          Egyéni életvezetési, családi problémamegoldó, kompetenciafejlesztő tanácsadás.
  –          Csoportos életvezetési, problémamegoldó, kompetenciafejlesztő foglalkozás.

  –          Munkaerő-piaci (re)integráció segítése.

  –          Esetmegbeszélő csoportok, szupervízió, kiégés elleni tréningek, programok  szervezése, lebonyolítása.

  –          Online tanácsadás biztosítása.

   

  3.      Gyermek és ifjúsági programok.

  –          Tanulásmódszertani fejlesztés, pályaválasztási és karrier tanácsadás.

  –          Konfliktuskezelés, megoldás egyéni és csoportos formában.

  –          Ifjúsági, ifjúságszakmai foglalkozások, programok szervezése, lebonyolítása.

  –          Kreatív foglalkozások é hasznos szabadidő eltöltésére irányuló programok szervezése és lebonyolítása

  4.      Vállalkozás és szervezetfejlesztés.

  –          Vezetői és menedzsment ismeretek fejlesztése.

  –          Egyéni és csoportos humán felmérések, fejlesztési tervek.

  –          Forprofit, nonprofit működő és induló vállalkozásoknak tanácsadás, szervezetfejlesztés

  5.      Módszertani programok kidolgozása, nyilvánossá tétele, értékesítése.

  –          Új humánerőforrás fejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása.

  –          Igényfelmérés.

  –          Programok mérése, értékelése, közzététele.

  –          Saját tulajdonú fejlesztő eszközök értékesítése

   

  6.      Rendezvényszervezés, marketing kommunikáció.

  –          Kreatív szabadidős programok (táborok, klub, stb) tervezése, szervezése és lebonyolítása.

  –          Szakmai konferencia, workshop tervezése, szervezése és lebonyolítása.

  –          Marketing tanácsadás biztosítása.